Friend JSM

Knjigovodstvena agencija

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Račun-otpremnica

Račun-otpremnica.pdf

Knjiga evidencije prometa i usluga

Knjiga evidencije prometa i usluga - KEPU.pdf

Pojedinačna poreska prijava

Na osnovu člana 41. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11), ministar finansija i ekonomije je doneo Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ("Sl. glasnik RS", br. 128/03), kojim je, u članu 2., propisan obrazac:

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda - Obrazac PPP.pdf

Vi ste ovde: Home Formulari Ostalo